Om dit te begrijpen moet men vooreerst weten dat de lever een belangrijk orgaan is in het leveren van energie onder vorm van suikers.

De lever is de reserve plaats aan suikers die daar opgestapeld liggen onder de vorm van glycogeen. Op elk moment kan de lever dit glycogeen indien nodig opnieuw vrijzetten onder de vorm van suiker indien nodig.

Wat gebeurt er nu bij het drinken van alcohol? Bij het drinken van alcohol (die vrij snel wordt opgenomen) wordt dit vrijzetten afgeremd waardoor de bloedsuiker zich minder adequaat kan aanpassen.  Bij daling van de suiker zal bij ieder van ons dan ook elders in het lichaam een reactie ontstaan waardoor de suiker toch op peil gehouden kan worden: door bv. de eigen insulinesecretie te verlagen.

Dit is niet het geval bij mensen met diabetes.

Bij mensen met diabetes wordt de controle van de bloedsuikerspiegel meestal behandeld met medicatie (pillen of insuline). En juist hier knelt het schoentje.

Het lichaam kan hier de insulinespiegel zelf niet meer aanpassen omdat of deze reeds toegediend is (insuline-injecties) of dat de pancreas  (reserve orgaan voor insuline)  gestimuleerd wordt door de medicatie. Wij kunnen hier bij wijze van spreken zeggen dat wat er in zit, er niet meer uit kan.

Daarom ook is het zo belangrijk dat er koolhydraten ter beschikking staan voor deze mensen.

  1. Het brood op tafel kan aldus een eventuele daling van de bloedsuikerspiegel voorkomen en een “hypoglycemie” vermijden.

Vele diabetici kunnen hun suikers meten via een vingerprik en zo In functie van de bloedsuikermeting het nodige doen om een daling te vermijden: het restaurant vermijdt problemen, en de klant is tevreden.

  1. Alcohol op een nuchtere maag wordt nog sneller opgenomen waardoor deze daling nog sneller optreden kan.
  1. Belangrijk om weten is dat alcohol ook laattijdig de suikers kan doen dalen (omdat er bij de aanvang voldoende was en dat men te weinig koolhydraten tot zich heeft genomen). De koolhydraat bevattende snack kan dan ook problemen op de terugweg naar huis voorkomen (in de wagen en op straat)

Galerij

Deel dit artikel, kies uw platform!

recent posts