Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, af te zien van zijn aankoop, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete.

Hieronder vind je verschillende situaties waarin je een artikel kunt retourneren. Vallen de verzendkosten ten onze laste dan vergoeden we enkel verzendkosten overeenkomstig het gewone posttarief. Hetzelfde geldt voor aangetekende zendingen. Deze zullen in ontvangst genomen worden maar enkel een normale zending volgens het gewone posttarief terug wordt terugbetaald.

Ik wil het geleverde artikel niet behouden
Overeenkomstig de Belgische wetgeving kan je je bestelling binnen de 14 dagen retourneren, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering.
Het artikel dat geleverd werd, is niet het artikel dat je besteld heb . Dit artikel binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering retourneren op onze kosten. We storten het volledige bedrag, inclusief retourkosten terug.

Het juiste artikel, maar beschadigd kan binnen de 14 dagen geretourneerd worden.
We storten jou het volledige bedrag, inclusief verzendkosten terug.

Voor elke retour:

  • Vul het retourdocument (te verkrijgen via onderstaande download) zo volledig mogelijk in en vermeld ondermeer de reden van retour (verplicht). E-mail dit document naar info@zucsu.com. Indien uw bestelling is betaald per bankoverschrijving, gelieve ook uw IBAN en BIC nummer te vermelden.
  • Stuur ons het artikel dat je wilt retourneren onbeschadigd en in z’n originele verpakking terug naar ZUCSU, Fred.Peltzerstraat 65, B-2500 Lier
  • Is het artikel aangekomen dan zorgen we zo snel mogelijk voor de terugbetaling.

Download het retourdocument hier:

Retourdocument

Klantenregeling & geschillen

Bij klachten kan je ons contacteren via info@zucsu.com. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.